Regulamin
Sauna sucha Górskiego Resortu
 1. Korzystanie z sauny możliwe jest codziennie od 15.00 do 22.00, po uprzedniej rezerwacji u Gaździny Gosi, założonej z minimalnie godzinnym wyprzedzeniem (korzystanie w innych godzinach tylko po uzgodnieniu z Gaździną).

 2. Czas dostępności dla Gości może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

 3. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z Regulaminem sauny oraz bezwzględnie stosować się zarówno do niego, jak i poleceń Gospodarzy obiektu.

 4. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.

 6. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało mydłem, wytrzeć się do sucha oraz zmienić obuwie na kąpielowe.

 7. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą.

 8. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

 9. W saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób. W czasie przebywania w saunie nie należy smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

 10. Z sauny suchej NIE MOGĄ korzystać osoby: cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży, osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, osoby poniżej 18-go roku życia bez opiekuna.

 11. Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek środkiem chemicznym.

 12. Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie suchej to 80°C.

 13. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.

 14. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się schłodzić. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie. 15.W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

 15. Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Gospodarze Górskiego Resortu nie ponoszą odpowiedzialności.

 16. Za ewentualne zniszczenia korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym finansową.

 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub Regulamin sauny, a także niestosujące się do zaleceń Gospodarzy będą usuwane bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

 18. Górski Resort nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu oraz nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.