Regulamin
Balli z Jacuzzi Górskiego Resortu
 1. Korzystanie z balii możliwe jest codziennie w godzinach od 15.00 do 22.00, po uprzedniej rezerwacji u Gaździny Gosi, założonej z minimalnie 4 godzinnym wyprzedzeniem (korzystanie w innych godzinach tylko po uzgodnieniu z Gaździną).

 2. Czas dostępności dla Gości może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

 3. Przed wejściem do balii należy zapoznać się z Regulaminem balii oraz bezwzględnie stosować się zarówno do niego, jak i poleceń Gospodarzy obiektu. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 4. Z balii mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby całkowicie zdrowe. Korzystając z niej Goście deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów.

 5. Nie należy dotykać elementów paleniska – może dojść do poparzenia.

 6. W balii i na terenie przyległym należy poruszać się ostrożnie, gdyż nawierzchnia może być śliska.

 7. Przed wejściem do balii należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu oczyszczenia skóry z wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

 8. Jednorazowo w balii przebywać może maks. 6 osób.

 9. Osoby poniżej 18 r.ż mogą korzystać z balii tylko pod opieką dorosłych oraz na ich odpowiedzialność, dzieci poniżej 4 r.ż nie powinny korzystać z balii.

 10. W balii nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych, przed wejściem należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe (ryzyko poparzeń).

 11. W balii obowiązuje zakaz:
– wstępu osobom których stan wyraźnie wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod  wpływem innych środków odurzających– spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, – palenia tytoniu,– wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów  niebezpiecznych– konsumpcji artykułów żywnościowych– zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody, – wchodzenia w ubraniu i obuwiu oraz używania mydła i innych środków chemicznych
 1. Z balii nie powinny korzystać osoby, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne  zachowanie.

 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z balii ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w balii Górski Resort nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Za ewentualne zniszczenia korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym finansową.